Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych

Nie tak dawno w życie weszła ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych, w związku z tym proponujemy państwu szkolenie, które rozwiąże najważniejsze problemy związane z redagowaniem stron urzędowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego szczegółowo zostanie przekazana wiedza na w zakresie obowiązujących przepisów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk w przygotowaniu dokumentów w formie cyfrowej w tym Standardów WCAG 2.1. Podczas szkolenia wskażemy praktyczne rozwiązania problematycznych kwestii związanych z redagowaniem tekstów dostępnych cyfrowo.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Wypracowanie katalogu dobrych praktyk w perspektywie technicznego dostosowania strony BIP oraz strony internetowej urzędu do wymagań WCAG 2.1.
  • Wypracowanie katalogu dobrych praktyk w dostępności cyfrowej; wymiana doświadczeń.
  • Praca z doświadczonym trenerem.
  • Poznanie praktycznych sposobów redakcji tekstów dostępnych cyfrowo.
  • Doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowywania tekstów dostępnych cyfrowo.
  • Poznanie narzędzi ułatwiających spełnienie wymagań WCAG 2.1.
zwiń
rozwiń
Program

I. Wprowadzenie do warsztatów. Zagadnienia organizacyjne, agenda szkolenia.
II. Dostosowanie sposobu funkcjonowania urzędu do zapisów Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
1. Pojęcia.
2. Wyłączenia stosowania ustawy.
3. Ocena dostępności.
4. Minimalne wymagania.
5. Dostęp alternatywny.
6. Deklaracja dostępności.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownictwo oraz pracownicy jednostek samorządowych i służby cywilnej, mający bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki urzędu w perspektywie dostępności cyfrowej; redaktorzy tekstów publikowanych w BIP oraz na stronach internetowych; osoby pragnące doskonalić swoje umiejętności w zakresie przygotowywania dokumentów dostępnych cyfrowo.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener i doradca, HR Business Partner, właściciel firmy szkoleniowej. Posiada 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Ponad 9000 godzin spędzonych w salach szkoleniowych. Nauczyciel akademicki. Autor kilkunastu systemów ocen pracowniczych. W pracy dydaktycznej wykorzystuje głównie metody warsztatowe i studia przypadków. Od 10 lat zajmuje się projektowaniem wrażeń klientów. Jest przekonany, że każdą wiedzę można przekazać w sposób przystępny i zrozumiały. Prowadzi szkolenia m.in. z następujących obszarów: obsługa klienta, język urzędowy, zarządzanie zespołem, zarządzanie relacjami, świadome przywództwo, motywowanie pracowników, systemy ocen pracowniczych, savoir-vivre i protokół dyplomatyczny, komunikacja wewnętrzna, coaching i mentoring, radzenie sobie ze stresem i syndromem wypalenia zawodowego, zarządzanie czasem, przedsiębiorczość akademicka.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 285 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 11 czerwca 2021 r.