Prowadzenie postępowania administracyjnego w trybie KPA po wejściu w życie ustawy o z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

Program i karta zgłoszenia

Dla osób, które zgłoszą się do 17 września 2021 r., cena promocyjna 370 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie zagadnień z zakresu ogólnego postępowania administracyjnego, a także przedstawienie zmian wprowadzonych nowelizacjami z kilku ostatnich lat, w tym w szczególności z kwestii doręczeń elektronicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z ogólnym postępowaniem administracyjnym, w szczególności z zakresem stosowania przepisów KPA, przebiegiem postępowania administracyjnego i rozstrzygnięciami wydawanymi w tym postępowaniu;
  • Zapoznanie ze zmianami wprowadzonymi nowelizacjami Kodeksu postepowania administracyjnego z lat 2019-2021, a zwłaszcza nowelizacją z 2021 r. W zakresie doręczeń elektronicznych;
  • Zapoznanie z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie procedury administracyjnej.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zakres przedmiotowy i czasowy zmian wprowadzanych w KPA w zależności od rodzaju adresatów zmiany.

2. Wszczęcie postępowania - na wniosek - z urzędu.

3. Postępowanie dowodowe - jego zakres i skutki dla postępowania.

4. Doręczenie jako takie i jego skutek dla związania decyzją strony – organu.

5. Wyjaśnienie pojęć i przybliżenie konstrukcji prawnej:

- publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,

- publicznej usługi hybrydowej,

- bazy adresów elektronicznych

6. Zmiany w zakresie komunikacji w toku postępowania między organem a stroną tego postępowania.

7. Doręczenie elektroniczne pism w postępowaniu administracyjnym po zmianach.

8. Zmiany w zakresie pełnomocnictw, ponagleń, elektronicznego podpisu, liczenia terminów.

9. Zakres zmian w zakresie milczącego załatwienia sprawy, załatwienia sprawy w drodze ugody, wydawania zaświadczeń.

10. Skutki zmian dla postępowań administracyjnych w toku.

11. Omówienie problemów praktycznych z przytoczeniem dostępnych stanowisk doktryny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji samorządowej, którzy w trakcie wykonywanej pracy stosują Kodeks postępowania administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, Członek SKO w Krakowie, doświadczony trener, specjalista z zakresu prawa administracyjnego i ochrony danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 420 PLN netto/os. Dla osób, które zgłoszą się do 17 września 2021 r., cena promocyjna 370 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie www.mistia.org.pl do 22 września 2021 r.