Ograniczenie w wykonywaniu innych funkcji oraz obowiązki informacyjne wójtów (burmistrzów, prezydentów), radnych oraz kierujących jednostkami organizacyjnymi gminy, oraz warunki formalne dla kandydatów do rad nadzorczych spółek komunalnych

Miejsce
Internet
Termin
21 września 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
315 zł
Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie, dzięki któremu uczestnicy poznają ograniczenia w wykonywaniu innych działalności oraz pełnieniu innych funkcji w samorządzie. Podczas spotkania zostaną wskazane konsekwencje nieprzestrzegania tych ograniczeń. Ponadto zostaną przedstawione regulacje, które nakładają szereg obowiązków informacyjnych na w/w osoby, obligując je do składania różnego rodzaju oświadczeń i informacji. Dodatkowo uczestnicy zostaną zapoznani z wymogami prawnymi jakie stawiane są osobom, które chcą zasiadać w radzie nadzorczej spółki samorządowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie warunków jakie muszą spełniać osoby, które są powoływane do rady nadzorczej spółki komunalnej, ograniczeń obowiązujących samorządowców w zakresie członkostwa w tym organie.
  • Przedstawione zostaną ograniczenia w możliwości prowadzenia dodatkowej aktywności zawodowej.
  • Całość zagadnień zostanie przedstawiona z uwzględnieniem stanowisk organów kontrolnych oraz bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego powyżej problematyki.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Regulacje prawne dotyczące osób sprawujących funkcje wójta (burmistrza, prezydenta):
  1. ustawowe zakazy łączenia funkcji wójta, burmistrza, prezydenta,
  2. dopuszczalność zasiadania w radzie nadzorczej spółki prawa handlowego,
  3. ograniczenia w zajmowaniu stanowisk dotykające członków rodziny wójta (burmistrza, prezydenta),
  4. konsekwencje naruszenia zakazów, w tym procedura wygaszenia mandatu, środki odwoławcze,
  5. ograniczenia obowiązujące po zakończeniu sprawowania funkcji,
zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, burmistrzowie, radni, prezesi spółek komunalnych, kierownicy jednostek i zakładów budżetowych, kandydaci i członkowie spółek komunalnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny. Zajmuje się obsługą prawną samorządów i spółek sektora komunalnego, w tym branży wod-kan. Autor artykułów w Gazecie Samorządu i Administracji, Wodociągi i Kanalizacja, współautor książki wydawnictwa C.H. BECK „Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego". Prowadzi wykłady z zakresu szeroko rozumianego funkcjonowania samorządów i ich jednostek w otoczeniu prawnym.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Renata Bąk
Anna Rawza
asystent koordynatora ds. szkoleń
tel. 32 253 84 09 wew. 33
anna.rawza@okst.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 16 września 2021 r.