Kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem wprowadzonych najnowszych zmian oraz zmian oczekujących na wejście w życie wprowadzanych ustawą z 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych

Program i karta zgłoszenia

Profesjonalne szkolenie stacjonarne realizowane w sali w Centrum Warszawy która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego

Zapraszamy na szkolenie z procedury administracyjnej z uwzględnieniem doręczeń elektronicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach podczas których omówione zostaną zasady prowadzenia postępowania administracyjnego z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Podczas szkolenia przedstawimy również zbliżające się zmiany w zakresie wprowadzenia doręczeń elektronicznych w postępowaniu administracyjnym. Zajęcia mają charakter wykładowo-warsztatowy. Uczestnicy pracują na konkretnych przypadkach z praktyki administracyjnej, przygotowanych przez wykładowcę. Wspólna analiza orzeczeń sądów administracyjnych, kazusy i ćwiczenia pozwolą poszerzyć zarówno wiedzę, jak i umiejętności.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przypomnienie zasad oraz poszerzenie wiedzy w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego.
• Usystematyzowanie wiedzy i wyjaśnienie wątpliwości dotyczących m.in. w zakresie sposobu liczenia terminów, skuteczności doręczeń w kraju i za granicę, skuteczności tzw. "podwójnego awizo", możliwości wycofania przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania i jego ewentualnych skutków.
• Przedstawienie obowiązków organu prowadzącego postępowanie administracyjne wynikające z RODO.
• Omówienie zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzonych Ustawą z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21
• Omówienie zmian wynikających z Ustawy o doręczeniach elektronicznych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Właściwość miejscowa, rzeczowa; miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania.
2. Zasady postępowania administracyjnego jako normy prawne:
• Zasada współdziałania organów- jak reagować w przypadku braku odpowiedzi innego organu administracji w terminach przewidzianych przepisami prawa.
• Zasada rozstrzygania wątpliwości co do treści normy prawnej na korzyść strony.
• Zasada budowania zaufania obywatela do władzy publicznej - co oznacza w praktyce obowiązek kierowania się proporcjonalnością przy załatwianiu spraw.
• Zasada trwałości decyzji ostatecznych - kiedy decyzje ostateczne stają się prawomocne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich pracowników administracji publicznej oraz ich jednostek organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista z zakresu procedur administracyjnych, ochrony danych osobowych, informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizator wielu unijnych programów. Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec, praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji samorządowej i rządowej na terenie całego kraju. Rocznie przeprowadza ok. 200-220 szkoleń, na których przeszkolonych zostaje ok. 1500-2000 osób. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Zgłaszając się na szkolenie prosimy o wskazanie formy uczestnictwa:
Stacjonarne: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.
Cena 649 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 30 sierpnia cena wynosi 585 PLN netto/os.

Online:
Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
W przypadku szkolenia online cena wynosi u w szkoleniu wynosi 319 PLN netto/os.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu online szczegóły poniżej – prosimy kliknąć w przycisk zobacz więcej poniżej.