Kodeks Postępowania Administracyjnego w pytaniach i odpowiedziach. Najczęściej spotykane problemy

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Kodeks Postępowania Administracyjnego. Największy nacisk położony zostanie na kwestie sprawiające największe trudności w postępowaniu administracyjnym oraz na najistotniejszych zasadach KPA.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które naświetli najczęściej występujące problemy codziennej praktyki stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego z uwzględnieniem obecnej sytuacji pandemicznej. Dzięki formule „pytań i odpowiedzi” będą Państwo mieli wpływ na jego przebieg i skupienie się tych problemach, które Państwa nurtują najbardziej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Ugruntowanie wiedzy nt. najważniejszych zasad stosowania k.p.a.
 • Omówienie problematyki ustalania właściwości organu, pełnomocnictw i skuteczności doręczania, procedury zawieszenia i wznowienia postępowania. Nakreślenie zmian w procedurze stosowania k.p.a. związane ze stanem epidemii.
 • Omówienie zagadnień k.p.a. zgłaszanych ze strony uczestników szkolenia, również spoza proponowanego programu.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Co oznacza „zasada orzekania na korzyść strony”? Pozostałe zasady k.p.a. i ich zastosowanie.
 2. Przekazywanie podania między organami. Jak skutecznie przeprowadzić spór o właściwość?
 3. Kiedy pracownik nie może załatwić sprawy (wyłączenia).
 4. Problemy z pełnomocnictwami - kto może być pełnomocnikiem, treść i forma pełnomocnictwa, opłata skarbowa.
 5. Skuteczne doręczenie wezwania, zawiadomienia, decyzji.
 6. Przedłużenie terminu załatwienia sprawy. Jak postępować w przypadku złożenia ponaglenia?
 7. Potwierdzanie dokumentów „za zgodność” przez pracowników urzędu.
 8. Obowiązki informacyjne. Czy zawsze trzeba wysyłać zawiadomienia z art. 10 k.p.a.?
 9. Zmiany w procedurze związane ze stanem epidemii.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej oraz ich jednostek organizacyjnych, osoby wydające decyzje administracyjne, osób prowadzące postępowania administracyjne w zakresie wykonywanych obowiązków osoby, które mają już praktykę i podstawową wiedzę nt. stosowania przepisów k.p.a.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem merytorycznym i szkoleniowym. Autorka książki “Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego”. Stały współpracownik FRDL, wykładowca na zajęciach dla aplikantów prawa.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 290 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 10 czerwca 2021 r.