• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przygotowanie do e - doręczeń w sektorze publicznym. Właściwe doręczanie korespondencji za pomocą PURDE i PUH w praktyce

Zapraszamy na szkolenie dotyczące nowych zasad doręczeń elektronicznych wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych i ich wpływowi na postępowanie administracyjne.

Ważne informacje o szkoleniu

Już 10 grudnia br. wejdą w życie przepisy, obligujące administrację publiczną do stosowania ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. W celu uporządkowania wiedzy dotyczącej e- doręczeń proponujemy Państwu uczestnictwo w zajęciach, podczas których wskażemy w praktyce czym są doręczenia elektroniczne i jak z nich należy korzystać, jaki będą miały wpływ na prowadzenie postępowań administracyjnych.

Zajęcia poprowadzi radca prawny, realizująca od kilkunastu lat szkolenia dla samorządu, świadcząca wsparcie prawne dla jst, ceniona za jasny sposób przekazywania wiedzy, uzyskująca bardzo dobre oceny od uczestników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawimy obowiązki podmiotów publicznych, wynikające z wprowadzenia ustawy o doręczeniach elektronicznych.
 • Omówimy na czym polegają e-doręczenia, jakie są standardy i zasady związane z ich stosowaniem, kogo dotyczą.
 • Wyjaśnimy, jakie obowiązki ciążą na jsfp i podpowiemy, jak należycie przygotować się do nich.
 • Wskażemy, jak będą wyglądały doręczenia w ramach PURDE w podmiotach publicznych, a jak w ramach PUH.
 • Omówimy zasady działania: adresu do doręczeń elektronicznych, elektronicznej skrzynki doręczeń, publicznej usługi rejestrowego doręczenia oraz publicznej usługi hybrydowej.
 • W części praktycznej wyjaśnimy, czym są w praktyce: ADE, SD, PURDE, KURDE, PUH, jak powinno przebiegać postępowanie administracyjne na gruncie k.p.a. po 10 grudnia 2023 r.
 • Pokażemy i przećwiczymy praktycznie założenie adresu do doręczeń elektronicznych.
 • Odpowiemy, podczas zajęć na wiele problematycznych pytań dotyczących przygotowania się do prawidłowego wdrożenia e-doręczeń w administracji publicznej.
zwiń
rozwiń
Program

1. Korespondencja w rozumieniu ustawy o doręczeniach elektronicznych:

 • Jakiej korespondencji dotyczą doręczenia elektroniczne?
 • Przesyłka polecona, rejestrowana, nierejestrowana itd. 
 • Czy podmiot publiczny będzie mógł wysyłać korespondencję zwykłym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, jak czynił dotychczas? 
 • Co z listami zwykłymi?

2. Wątpliwości w kontekście terminów stosowania doręczeń elektronicznych:

 • Jak będzie w przypadku jednostek organizacyjnych jst i innych podmiotów?
 • Czy możliwa jest rezygnacja z usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego?

3. Kim jest podmiot publiczny w rozumieniu ustawy? Jakie obowiązki mają podmioty publiczne?
4. A co z podmiotami niepublicznymi i osobami fizycznymi

 • Strona postępowania administracyjnego a doręczenia elektroniczne. 
 • Korespondencja podmiotów publicznych z podmiotami niepublicznymi i osobami fizycznymi. 
 • Które podmioty niepubliczne zobowiązane są posiadać adres do doręczeń? 
 • Terminy stosowania doręczeń elektronicznych dla podmiotów niepublicznych zobowiązanych.

5. Co to jest Adres do doręczeń elektronicznych – ADE?
6. Co to jest Skrzynka doręczeń – SD?
7. Pojemność skrzynki dla podmiotów publicznych i innych:

 • Archiwizacja korespondencji. 
 • Jak wygląda skrzynka do doręczeń? Omówienie na przykładzie. 
 • Jak wyszukiwać adresata w skrzynce do doręczeń?

8. Krajowy System e- doręczeń. Kim jest Operator Wyznaczony OW
9. Co to jest i na czym polega PURDE
– Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego? Kto musi korzystać z PURDE?
10. Co to jest i na czym polega PUH – Publiczna Usługa Hybrydowa? Kto musi korzystać z PUHu?
11. Co to jest Kwalifikowana Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego? KURDE– standardy.
12. Jak będą wyglądały doręczenia w ramach PURDE w podmiotach publicznych?
13. Co to jest Baza Adresów Elektronicznych (BAE)?
14. Jak podmiot publiczny ma uzyskać wpis adresu do doręczeń w BAE?
Skutki wpisu do BAE. Czy można zrezygnować z adresu do doręczeń elektronicznych?
15. Zawarcie umowy na świadczenie PURDE z Pocztą Polską. Usługi dodatkowe.
16. PURDE:

 • Adres e-mail do notyfikacji.
 • Dostępność korespondencji w ramach realizacji PURDE.
 • Wielkość pojedynczej korespondencji w ramach realizacji PURDE?
 • Wymagania dla plików, załączanych do przesyłek w ramach realizacji PURDE.

17. Integracja systemu kancelaryjnego z systemem OW z wykorzystaniem API.
18. Kiedy dochodzi do doręczenia? Dowody wysłania, dowody otrzymania, okres przechowywania dowodów.
19. Jak założyć adres do doręczeń? Wskazanie krok po kroku. Kiedy dochodzi do udostępnienia skrzynki do doręczeń?
20. Czym jest „urząd” w kontekście założenia adresu do doręczeń? Wątpliwości interpretacyjne.
21. Profil zaufany a podpis kwalifikowany przy zakładaniu ADE.
22. Pełnomocnictwo do założenia adresu do doręczeń.
23. Administrator Skrzynki do Doręczeń:

 • Zadania Administratora.
 • Udzielanie dalszych pełnomocnictw. 
zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze gmin, pracownicy działów organizacyjnych, pracownicy upoważnieni do wydawania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, informatycy, koordynatorzy czynności kancelaryjnych - archiwiści w urzędach samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a., postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, procedury rozpatrywania skarg i wniosków, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych, wysoko oceniana za fachowość i jasność przekazu przez uczestników szkoleń i kursów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 grudnia 2023 r.