• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, czyli jak prawidłowo i zgodnie z prawem zniszczyć zbędną dokumentację.

Przy zgłoszeniach do 9 lutego 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji to bardzo istotne zagadnienie. Dlatego proponujemy Państwu szkolenie, które wyjaśni najważniejsze zagadnienia związane z archiwizacją dokumentacji. Zajęcia poświęcone będą procedurze brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Szkolenie polecamy przede wszystkim archiwistom.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie zasad i procedur brakowania dokumentacji w samorządowych jednostkach organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Prowadząca omówi spisy dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia oraz spisy dokumentacji do ekspertyzy archiwalnej, a także procedurę uzyskiwania zgody na brakowanie dokumentacji tradycyjnej. Wskaże według jakich zasad dokonywać kwalifikacji archiwalnej oraz według jakich kryteriów dokonuje się typowania dokumentacji do brakowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Usystematyzowanie wiedzy w zakresie przepisów prawa regulujących wartościowanie współczesnej dokumentacji, ustalanie okresów jej przechowywania oraz procedurę brakowania. 
• Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania spisów brakowanej dokumentacji i wniosków o jej zniszczenie. 
• Pozyskanie informacji o postępowaniu wewnątrz instytucji przy typowaniu dokumentacji do brakowania oraz postępowaniu przed archiwami państwowymi. 
• Możliwość konsultacji z trenerem problematycznych kwestii w zakresie omawianego tematu oraz uzyskania odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Brakowanie dokumentacji – definicja, założenia, przyczyny.
2. Regulacje prawne dotyczące brakowania dokumentacji. 
3. Kwalifikacja archiwalna – zasady, sposób określenia, tryb zmian.
4. Typowanie dokumentacji do brakowania i procedura brakowania dokumentacji wewnątrz podmiotu publicznego (postępowanie z dokumentacją kat. Bc, kat. B i kat. BE).
5. Opracowywanie spisów dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia oraz spisów dokumentacji do ekspertyzy archiwalnej.
6. Procedura uzyskiwania zgody na brakowanie dokumentacji tradycyjnej.
7. Sposób postępowania po uzyskaniu zgody na brakowanie dokumentacji.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie archiwów zakładowych lub składnic akt w samorządowych i państwowych instytucjach.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, funkcjonowania archiwów, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, porządkowania dokumentacji; doświadczony trener oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”, współautorka książki „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją” (Wydawnictwo C.H.Beck, 2018).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. 
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 19 lutego 2024 r.