Archiwizacja dokumentacji w podmiotach samorządowych

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zostaną omówione od strony praktycznej zasady porządkowania różnych rodzajów dokumentacji spraw zakończonych na stanowiskach pracy i w archiwum podmiotów samorządowych oraz szczegóły procedury archiwizacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie umiejętności w zakresie rozpoznawania rodzajów dokumentacji oraz określania jej kwalifikacji archiwalnej i czasu przechowywania.
 • Nabycie wiedzy o etapach i sposobie porządkowania dokumentacji, archiwizacji dokumentacji elektronicznej, opisywania teczek aktowych oraz sporządzania ich ewidencji, a także archiwizacji składów chronologicznych.

Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na pytania dotyczące:

 • Ogólnych zasad dotyczących porządkowania współczesnej dokumentacji,
 • Porządkowania współczesnej dokumentacji aktowej,
 • Obowiązków komórki organizacyjnej w zakresie przekazywania i przyjmowania dokumentacji do archiwum.

Istnieje możliwość konsultacji kwestii problemowych dotyczących praktycznego stosowania przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie do procesu archiwizacji dokumentacji:

 1. stan prawny w zakresie archiwizacji dokumentacji,
 2. podstawowe pojęcia kancelaryjne i archiwalne,
 3. współczesne systemy kancelaryjne i systemy wykonywania czynności kancelaryjnych oraz ich wpływ na stan dokumentacji,
 4. określanie kwalifikacji archiwalnej dokumentacji i jej czasu przechowywania.
   

2. Zasady ogólne w zakresie porządkowania współczesnej dokumentacji:

 1. ustalanie rodzajów dokumentacji,
 2. ocena stanu uporządkowania dokumentacji,
 3. zasady przekazywania dokumentacji do archiwum.
   

3. Porządkowanie współczesnej dokumentacji aktowej:

 1. archiwizacja dokumentacji elektronicznej w systemach klasy EZD,
 2. archiwizacja dokumentacji w składach chronologicznych i w składach informatycznych nośników danych,
 3. porządkowanie dokumentacji tradycyjnej, w tym jej zabezpieczanie i opisywanie,
 4. sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych.
   

4. Przekazywanie i przyjmowanie dokumentacji do archiwum:

 1. obowiązki komórki organizacyjnej,
 2. czynności wykonywane przez archiwistę,
 3. obsługa w archiwum przejętej dokumentacji.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy podmiotów samorządowych (urzędów, ośrodków pomocy, szkół i placówek oświatowych, instytucji kultury, zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół i przedszkoli,), w szczególności osoby odpowiedzialne za porządkowanie dokumentacji przed przekazaniem do archiwum, archiwiści.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, funkcjonowania archiwów, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, porządkowania dokumentacji; doświadczony trener oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”, współautorka książki „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją” (Wydawnictwo C.H.Beck, 2018).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 26 sierpnia 2021 r.