Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zostaną omówione zasady postępowania z dokumentacją projektów unijnych w świetle regulacji europejskich i polskich na każdym etapie jej obsługi: od bieżącego zarządzania do obsługi archiwalnej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Pozyskanie wiedzy o rodzajach dokumentacji projektów unijnych, okresie jej przechowywania, sposobach zarządzania tą dokumentacją (rejestracja, grupowanie w akta spraw i teczki, klasyfikacja i kwalifikacja, obieg) oraz metodach jej porządkowania, przechowywania i brakowania.

Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na pytania dotyczące:

 • Kwalifikacji oraz okresów przechowywania dokumentacji projektów unijnych,
 • Zasad obiegu oraz rejestracji spraw w systemie elektronicznym i tradycyjnym,
 • Przechowywania, ewidencjonowania i przekazywania dokumentacji projektów unijnych do archiwum.

Istnieje możliwość konsultacji kwestii problemowych dotyczących praktycznego stosowania przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji projektów unijnych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Regulacje prawne dotyczące postępowania z dokumentacją projektów unijnych.

2. Pojęcie dokumentu i dokumentacji oraz archiwizacji.

3. Rodzaje i typy dokumentacji, w tym dokumentacji projektów unijnych.

4. Wartość archiwalna dokumentacji projektów unijnych:

 • kwalifikacja,
 • okresy przechowywania,
 • sposób ich prawidłowego liczenia.
   

5. Zasady obsługi (obiegu) dokumentów oraz rejestracji spraw w zakresie obsługi projektów unijnych w systemie tradycyjnym i w systemie EZD.

6. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.

7. Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych:

 • porządkowanie,
 • ewidencjonowanie,
 • przekazywanie do archiwum.
   

8. Podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej odpowiedzialni za archiwizację dokumentacji oraz postępowanie z dokumentacją projektów unijnych w wersji papierowej i elektronicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, funkcjonowania archiwów, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, porządkowania dokumentacji; doświadczony trener oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”, współautorka książki „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją” (Wydawnictwo C.H.Beck, 2018).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 8 września 2021 r.