Archiwa zakładowe i składnice akt dla archiwistów początkujących

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści
  • Poznanie obowiązujących przepisów regulujących postępowanie z dokumentacją, instrukcji kancelaryjnej, wykazu akt oraz kwestii dotyczących porządkowania dokumentacji.
  • Zdobycie wiedzy nt. ewidencji zasobu archiwalnego, brakowania dokumentacji oraz przekazywania materiałów do archiwum państwowego
  • Część wykładowa uzupełniona będzie ćwiczeniami.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Przepisy prawa regulujące zasady i postępowanie z dokumentacją w instytucji.
  2. Instrukcja kancelaryjna i wykaz akt – zakładanie i prowadzenie teczek rzeczowych, rejestrowanie spraw w spisach spraw i nadawanie znaku sprawy oraz prawidłowe opisywanie teczek.
  3. Porządkowanie dokumentacji na stanowisku pracy oraz w archiwum zakładowym i w składnicy akt (ćwiczenia).
  4. Zakładanie i prowadzenie ewidencji zasobu archiwalnego (ćwiczenia).
  5. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (opracowanie spisu dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia).
  6. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego; podstawowe informacje.
zwiń
rozwiń
Adresaci

osoby zatrudnione w archiwach zakładowych i składnicach akt.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik państwowej służby archiwalnej, wieloletni wykładowca z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla urzędników, pracowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz studentów uczelni wyższych o specjalizacji archiwalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

CENA: 
240 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA: 
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@frdl.org.pl, faksem lub poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 11 maja 2020 r. 
UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!