Realizacja inwestycji drogowych w formule „zaprojektuj i wybuduj”

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu podczas którego omówimy proces realizacji drogowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w oparciu o aktualne przepisy prawa i dotychczasową praktykę w tym zakresie. Szkolenie uwzględnia ostatnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem zajęć jest kompleksowe przedstawienie zagadnień z zakresu realizacji inwestycji drogowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zagadnienia poruszane na szkoleniu umożliwią poznanie uwarunkowań decydujących o wyborze tej formuły realizacji inwestycji przy uwzględnieniu jej zalet i wad oraz prawidłowe przygotowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w przepisach prawnych i technicznych ze szczególnym uwzględnieniem nowych przepisów technicznych obowiązujących od 21.09.2022 r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie uwarunkowań wskazujących na realizację zadań inwestycyjnych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
• Poznanie przepisów prawnych określających elementy, które powinien zawierać Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).
• Zdobycie wiedzy z zakresu prawidłowego przygotowania PFU i dokumentów stanowiących załącznik do PFU.
• Poznanianie praktycznych wskazówek przygotowania PFU.
• Poznanie odpowiedzi na pytanie: Co powinna zawierać umowa dla realizacji zadań realizowanych w oparciu o formułę „zaprojektuj i wybuduj”?
• Wskazanie zalet i wad systemu „zaprojektuj i wybuduj”.
• Zdobycie wiedzy z zakresu problemów i nieprawidłowości występujących na etapie realizacji inwestycji „zaprojektuj i wybuduj”.

zwiń
rozwiń
Program

1. Krótka charakterystyka systemu „zaprojektuj i wybuduj”.
2. Uwarunkowania wyboru systemu „zaprojektuj i wybuduj”.
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r (Dz.U. poz. 2454 z 2021 r).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych ( Dz.U. poz.1518 z 2022 r).
5. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego (PFU).
6. Część informacyjna PFU.
7. Co powinien zawierać PFU - praktyczne wskazówki.
8. Określanie planowanych kosztów inwestycji realizowanych w oparciu o PFU.
9. Umowy i ich uwarunkowania dla zadań realizowanych w oparciu o PFU.
10. Waloryzacja wynagrodzenia umów.
11. Zalety systemu „zaprojektuj i wybuduj”.
12. Wady systemu „zaprojektuj i wybuduj”.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów Gmin, Starostw Powiatowych – wydziałów drogownictwa, Zarządy Dróg Powiatowych, Zarządy Dróg Miejskich, Zarządy Dróg Wojewódzkich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Politechniki Krakowskiej. Obecnie pracownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na stanowisku Naczelnika Wydziału Inwestycji Drogowo – Mostowych. Pracował również w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie, jako Drogomistrz i Zastępca Kierownika Rejonu. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a w czasie swojej kariery zawodowej pełnił funkcję: drogomistrza, z-cy kierownika rejonu, inspektora nadzoru, a obecnie naczelnika. Szkolenia z dziedziny drogownictwa (zimowe utrzymanie dróg, remonty kapitalne i przebudowy nawierzchni, roboty utrzymaniowe, realizacja inwestycji formule zaprojektuj i wybuduj) prowadzi od 2003 r w 12 jednostkach FRDL na terenie całego kraju. Ponadto prowadził cykl szkoleń dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Łącznie w latach 2003-2022 poprowadził ponad 120 szkoleń z w/w tematyki, posiada wieloletnie doświadczenie w prezentowanej dziedzinie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 stycznia 2021 r.