Rozliczanie potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS i umów cywilnoprawnych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom działów kadr i płac, którego przedmiotem będą potrącenia z wynagrodzeń.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Kwestia dokonywania potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych niezmiennie wiąże się z licznymi wątpliwościami osób ich dokonujących, rozbieżnościami w stosowaniu i interpretacji obowiązujących przepisów prawa, ale jest również przedmiotem kontroli w zakresie dokonywania. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego uczestnicy mają możliwość zapoznania się z tematyką dokonywania potraceń, najczęściej popełnianymi błędami i procedurą kontroli prowadzoną przez organy w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu rozliczania potrąceń z wynagrodzeń. 
• Omówienie zasad dokonywania potrąceń. 
• Omówienie zasad prawidłowego rozliczenia potrąceń z wynagrodzeń.
• Zapoznanie z najczęściej popełnianymi błędami w zakresie dokonywania potrąceń komorniczych.  

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę:
• Bezwzględna ochrona wynagrodzenia pracowników.
• System pomniejszeń wynagrodzenia za pracę.
• Rodzaje odliczeń z wynagrodzenia za pracę. 
• Przepisy o potrąceniach z wynagrodzenia.
• Potrącenia obowiązkowe a dobrowolne.
2. Wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę:
• Zajęcie wynagrodzenia za pracę, tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy.
• Potrącenia egzekucyjne i pozaegzekucyjne z wynagrodzenia.
• Egzekucja cywilna a administracyjna z wynagrodzenia za pracę.
• Wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy podlegające pełnej , ograniczonej egzekucji i wolne.
• Elementy zajęcia z wynagrodzenia za pracę.
• Zestawienie składników wynagrodzeń.
3. Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę:
• Kategorie.
• Podstawa dokonania potrąceń.
• Maksymalna dopuszczalna kwota.
• Kwoty wolne.
• Ustalanie kwot wolnych dla pracowników objętych nowych zwolnieniem podatkowym „zerowym PIT”.
• Kwoty wolne dla opodatkowanych pracowników od 2020 roku.
• Faktyczna możliwa kwota potrącenia.
• Potrącenia z diet z tytułu podróży służbowych.
4. Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę w szczególnych przypadkach:
• Rozwiązanie stosunku pracy.
• Śmierć pracownika.
• Składniki długodystansowe, dodatkowe i w naturze.
• Świadczenia z ZFŚS.
5. Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę:
• Zgoda pracownika.
• Analiza najczęściej występujących dobrowolnych potrąceń.
• „Mieszane” potrącenia dobrowolne i ich znaczenie.
• Limity wiążące przy dobrowolnych potrąceniach.
6. Rola i obowiązki pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę:
• Obowiązki pracodawcy związane z nadesłanym zajęciem organu.
• Informacje, jakich trzeba udzielić organom egzekucyjnym.
• Gdzie i kiedy przekazywać zajęte kwoty.
• Kary dla pracodawcy ignorującego organ egzekucyjny.
7. Rozwiązywanie zbiegów egzekucji do wynagrodzenia za pracę:
• Zmiany w rozstrzyganiu zbiegów egzekucji.
• Zbieg egzekucji komorniczych.
• Zbieg egzekucji administracyjnych.
• Zbieg egzekucji administracyjnej i komorniczej.
8. Potrącenia z umów zlecenia, o dzieło i kontraktu menedżerskiego:
• Świadczenia powtarzające się i jedyne źródło dochodu.
• Samodzielne zlecenie i towarzyszące umowie o pracę.
• Stosowanie reguł dotyczących egzekucji z wynagrodzenia za pracę.
• Jednorazowe i sporadyczne umowy cywilne.
9. Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego:
• Zakres dokonywania potrąceń z zasiłków.
• Potrącenia obowiązkowe z zasiłków.
• Maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia.
• Etapy dokonywania potrąceń z zasiłków.
10. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadrowo-płacowych, działów księgowości, biur rachunkowych, pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego ZUS.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 maja 2022 r.