• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

 

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą zasady realizacji inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia zaprezentujemy między innymi:

  • sposób ujęcia w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej dochodów i wydatków związanych z tymi zadaniami, z uwzględnieniem aspektów praktycznych dotyczących płatności dla wykonawcy itp.,
  • możliwości otrzymywania dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie wystawionych faktur.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z praktycznymi aspektami realizacji zadań współfinansowanych z Programu Inwestycji Strategicznych/ Programu Odbudowy Zabytków oraz przykładami ich ujęcia w budżecie i WPF.
•  Uzyskanie m .in. przydatnych informacji w zakresie:
 - możliwych źródeł finansowania wkładu własnego,
 - możliwości zmiany zakresu rzeczowego inwestycji,
 - klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji,
 - kosztów inwestycji, na które można uzyskać dofinansowanie z programu,
 - zasad dotyczących wypłaty wynagrodzenia dla wykonawcy,
 - zasad otrzymywania dofinansowania,
 - wkładu własnego deklarowanego oraz wkładu własnego, niezbędnego do realizacji inwestycji.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków – założenia programów.
2. Warunki i zagrożenia dotyczące realizacji inwestycji, dofinansowanej w ramach Programu Inwestycji Strategicznych i Programu Odbudowy Zabytków.
3. Promesa wstępna jako podstawa ujęcia zadania w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego:
• etapowanie inwestycji,
• klasyfikacja budżetowa,
• określenie dochodów i wydatków budżetowych na inwestycję,
• uchwały odrębne określające wartość dotacji,
• wkład własny na inwestycję.
4. Wartość inwestycji dofinansowanej z programu, a wartość wydatków planowanych na realizację zadania.
5. Zasady dotyczące otrzymanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych lub Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
6. Umowa udzielenia dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:
• termin zawarcia umowy z Beneficjentem dotacji,
• warunki umowy,
• zasady wypłaty środków dla Beneficjenta dotacji,
• dotacja a wartość zadania Beneficjenta dotacji,
• rozliczenie dotacji.
7. Umowa z wykonawcą na realizację inwestycji:
• warunki zawarcia umowy,
• płatności na rzecz wykonawcy za wykonane roboty, dostawy,
• klauzule waloryzacyjne.
8. Wypłata środków przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
9. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków, pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przychodami z kredytu, pożyczki czy emisji papierów wartościowych.
10. Możliwość odliczenia podatku od towarów i usług od realizowanych inwestycji.
11. Łączenie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych lub Programu Odbudowy Zabytków z innymi środkami publicznymi.
12. Zmiana inwestycji, realizowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych lub Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
13. Orzecznictwo Regionalnych Izb Obrachunkowych dotyczące zagadnień związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Programu Odbudowy Zabytków.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jst, skarbnicy i pracownicy wydziałów finansowych jednostek samorządu terytorialnego, osoby przygotowujące projekt budżetu, kontrolerzy wewnętrzni i audytorzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik RIO w Kielcach, obecnie Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, trener od wielu lat współpracująca z ośrodkami FRDL, Świętokrzyską Agencją Rozwoju Regionu, Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Kielcach, autorka wielu publikacji z zakresu finansów publicznych

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 1 grudnia 2023 r.