Lubelskie Forum Skarbników: Środki trwałe i amortyzacja

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego tematem są środki trwałe, które są istotnym zagadnieniem dla finansów JST.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz składników niskocennych.
  • Udział w zajęciach pozwoli na sprawne i samodzielne rozwiązywanie licznych problemów w zakresie ewidencji i podziału obowiązków między pracownikami służb finansowo – księgowych, a pracowników merytorycznych, właściwych rzeczowo.
  • Zajęcia pozwolą także zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w zakresie wyceny, amortyzacji i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych jednostki.
zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie środków trwałych.
2. Polityka rachunkowości a środki trwałe.
3. Klasyfikacja środków trwałych.
4. Ewidencja środków trwałych: dokumentacja, zasady ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych.
5. Zasady wyceny wartości początkowej środka trwałego.
6. Operacje związane ze środkami trwałymi:
• zakup, sprzedaż, likwidacja,
• utrata wartości,
• środki trwałe jako aport.
7. Ewidencja środków trwałych w budowie.
8. Ewidencja zmian w środkach trwałych w wyniku modernizacji, rozbudowy, przebudowy.
9. Inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechania inwestycji.
10. Inwentaryzacja środków trwałych.
11. Środki trwałe w leasingu.
12. Amortyzacja – rodzaje:
• podstawowe pojęcia i funkcje,
• metody amortyzacji.
13. Amortyzacja w prawie bilansowym:
• wartość początkowa środka trwałego, wartość środka trwałego w bilansie,
• zasady i metody amortyzacji według prawa bilansowego,
• możliwe uproszczenia.
14. Amortyzacja środków trwałych w przepisach podatkowych:
• wartość początkowa,
• zasady, metody i stawki amortyzacji,
• wycena środków trwałych, odpisy jednorazowe,
• środki trwałe a podatek od towarów i usług.
15. Zmiany w przepisach.
16. Podsumowanie, analiza przypadków.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych, pracownicy działów finansowo-księgowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Koszt udziału dla osób zrzeszonych w Lubelskim Forum Skarbników: 180 zł.
Koszt udziału dla pozostałych zainteresowanych z województwa lubelskiego: 249,00 zł.

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.lublin.pl lub mailem na adres forumskarbnikow@frdl.lublin.pl do 22 września 2021 r. Karta dostępna na stronie http://frdl.lublin.pl/fora/forum-skarbnikow/spotkania-forum/najblizsze-spotkania-forum-2021 
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.