• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Krajowy System e-Faktur

online
Potwierdzone

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego głównym tematem będzie omówienie zasad wystawiania faktur VAT oraz działania kas rejestrujących w jednostkach samorządu terytorialnego, na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Tematyka wystawiania faktur w jsfp budzi wciąż wiele problemów i wątpliwości, a służby podatkowe w jednostkach administracji publicznej nadal popełniają liczne błędy z tym związane. Ponadto już w 2024 r. faktura ustrukturyzowana stanie się obligatoryjna dla wszystkich podatników, co wywoła kolejne problemy i trudności interpretacyjne.
Przed jednostkami administracji wyzwanie dotyczące wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), gdyż od lipca 2024 r. obligatoryjnie każda jednostka będzie musiała stosować KSeF.
Podczas proponowanego szkolenia, krok po kroku, przeanalizujemy aktualny stan prawny w zakresie wystawiania faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur. Przedstawimy nie tylko zasady wystawiania faktur i korzystania z systemu KSeF, ale wskażemy właściwe postępowanie, a także odpowiemy na najczęściej pojawiające pytania związane z wdrożeniem systemu i jego obowiązkowym stosowaniem.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przeanalizujemy podstawowe zagadnienia – w tym pojęcie i definicje związane z fakturami ustrukturyzowanymi.
• Omówimy kroki niezbędne do tworzenia, przetwarzania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych.
• Przedstawimy prawne aspekty związane z fakturami ustrukturyzowanymi, w tym kwestie przestrzegania przepisów i regulacji podatkowych.
• Wskażemy praktyczne wskazówki i studia przypadków, które ułatwią wdrożenie KSeF w praktyce.

zwiń
rozwiń
Program

1. Terminy wejścia w życie KSeF:
• KSeF jako obligatoryjny od lipca 2024 r.
• Odroczony moment wejścia w życie KSeF i jakiej grupy podatników dotyczy.
• Sprzedaż osobie fizycznej, która prowadzi działalność.
• Fakturowanie transakcji z kontrahentem, który jest w Polsce wyłącznie zarejestrowany do VAT.
2. Transakcje dokumentowane w KSeF:
• Obowiązkowy KSeF a transakcje transgraniczne.
• Nowy obowiązek oznaczenia faktury – kody QR – możliwość zwolnienia z tego obowiązku.
• Udostępnianie faktury kontrahentowi zagranicznemu.
3. Obligatoryjny KSeF a jednolity tryb fakturowania.
4. Faktura ustrukturyzowana:

• Definicja faktury ustrukturyzowanej.
• Struktura FA(2).
• Pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne.
• Indywidualny numer faktury nadany w KSeF.
5. Nowa definicja momentu wystawienia faktury:
• Moment wystawienia a moment sporządzenia faktury.
• Obowiązek podatkowy i dochowanie terminu wystawienia faktury.
• Kurs waluty.
• Sesja interaktywna a sesja wsadowa.
• Wskazówki związane z początkowym etapem wdrożenia KSeF.
6. Definicja momentu otrzymania faktury:
• Kiedy otrzymuję fakturę i kiedy odliczyć VAT?
• Jak liczyć termin na odliczenie podatku?
• Skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono fakturę?
• Wprowadzenie rozwiązań w zakresie przekazywania informacji odnośnie faktur wysłanych w KSeF.
7. Nowe definicje a inne podatki:
• Podatek dochodowy i pozostałe podatki.
• Terminy płatności.
• Modyfikacja umów/regulaminów/procedur.
8. Faktury korygujące w KSeF:
• KSeF a korekty faktur.
• Anulowanie- czy jest możliwe?
• Przepisy, które weszły w życie od 1 września 2023 r.
• Rewolucja w korektach.
9. Faktury zaliczkowe w KSeF:
• Faktura zaliczkowa i faktura rozliczeniowa.
• Zmiana zasad wystawiania faktur zaliczkowych –1 września 2023 r.
• Jakie numery faktur powinna wskazywać faktura końcowa, a jakie ostatnia faktura zaliczkowa?
10. Jakich praktycznych rozwiązań brakuje w KSeF:
• Noty korygujące.
• Załączniki do faktur - sposób dostarczenia kontrahentowi.
• Pro-forma.
• Duplikat.
11. Jak fakturować, kiedy KSeF nie działa:
• Rodzaje awarii i sposoby fakturowania.
• Faktury korygujące wystawiane podczas awarii.
• Na czym polega „korekta techniczna” faktury?
• Awaria a sankcje.
12. Pozostałe zmiany przepisów związane z KSeF:
• KSeF a Metoda Podzielonej Płatności (MPP) – indywidualny numer KSeF w tytule przelewu.
• Rozdział ustawy o VAT dotyczący oznaczania płatności.
• Przepisy dotyczące prawidłowego zastosowania kursów walut.
13. Sankcje w związku z niezastosowaniem przepisów:
• Kiedy znajdą zastosowanie i od kiedy obowiązują?
• Sankcja 100% kwoty podatku.
14. Archiwizowanie faktur:
• Kto i kiedy jest do tego zobowiązany, jakie udogodnienia?
15. Przepisy przejściowe.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi i księgowi; wszystkie osoby zajmujące się wystawianiem faktur w jednostkach administracji publicznej, w szczególności w jst i jednostkach podległych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 listopada 2023 r.