Inwestycje w jst - jak prawidłowo je przygotować, przeprowadzić i rozliczyć?

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem są inwestycje JST, a w szczególności ich przygotowanie, realizowanie i rozliczanie pod kątem finansowo-księgowym.

Ważne informacje o szkoleniu

Przygotowywanie, przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego wielokrotnie budzi problemy, w szczególności w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych spotykanych w trakcie procesu inwestycyjnego w jednostkach i zakładach budżetowych. Dlatego też proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego uczestnicy poznają istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania przepisów wewnętrznych w celu uporządkowania procesu inwestycyjnego w jednostce oraz będą mieli możliwość analizy zagadnień dotyczących przeprowadzania i rozliczania inwestycji samorządowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej prawidłowej realizacji inwestycji ze środków RFRD, RFIL oraz innych źródeł.
 • Nabycie umiejętności w zakresie praktycznych zasad przeprowadzania i rozliczania inwestycji od strony finansowo-księgowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych, ze szczególnym podkreśleniem tych finansowanych z RFRD, RFIL i innych źródeł.
 • Wskazanie regulacji z zakresu przeprowadzania i rozliczania inwestycji samorządowych.
 • Uzyskanie odpowiedzi i wskazówek dotyczących tematyki inwestycji w jst.
 • Przedstawienie najczęstszych błędów popełnianych przy przygotowywaniu, przeprowadzaniu i rozliczaniu inwestycji w jst.
 • Możliwość konsultacji z ekspertem kwestii problemowych z zakresu tematu szkolenia.
 • Wskazanie jak prawidłowo realizować inwestycje pochodzące ze środków FDS, RFIL i innych źródeł:
  • Jak należy ująć je budżetowo?
  • Co, kiedy i w jaki sposób może być finansowane z funduszów?
  • Jakie są sposoby księgowania kosztów inwestycji?
  • Jaka jest różnica pomiędzy ulepszeniem, a remontem?
  • Jak zorganizować obieg dokumentów?
  • Co z kwestią ulepszenia i jak je ująć w ewidencji środków trwałych? 
    
zwiń
rozwiń
Program
 1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w ujęciu definicyjnym.
 2. Pomocne uregulowania wewnętrzne - polityka rachunkowości, w tym: zasady gospodarowania majątkiem, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów z procedurą inwestycji.
 3. Przygotowanie inwestycji: celowość, sposób finansowania i związane z tym terminy oraz specjalne zasady funkcjonowania ewidencyjnego, kalkulacja obciążenia wydatków bieżących jst po ukończeniu inwestycji, wymogi stawiane wykonawcom itp. 
 4. Omówienie źródeł finansowania inwestycji, w tym: z budżetu jst, z RFRD, z RFIL i innych funduszy, z dotacji celowej, z budżetu środków europejskich i z innych źródeł oraz ich ujęcie budżetowe, sposób funkcjonowania w ewidencji księgowej, rozliczanie.
 5. Ulepszenie jako wydatek inwestycyjny, a remont. 
 6. Zakupy inwestycyjne, a zakupy z wydatków bieżących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – różne koncepcje w tym zakresie.
 7. Klasyfikacja budżetowa inwestycji i remontów oraz zakupów bieżących i inwestycyjnych z różnych źródeł.
 8. Sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów według ich źródeł finansowania i rozliczenie tych kosztów. 
 9. Pierwsze wyposażenie w procesie inwestycyjnym.
 10.  Przekazanie nakładów inwestycyjnych do podległych jednostek.
 11.  Inwestycje bez efektu.
 12.  Obieg faktur za wykonane inwestycje, zakupy, remonty /faktury częściowe, faktury końcowe/.
 13. Protokoły OT i PT i ich rola w procesie inwestycyjnym.
 14. Zasady ujęcia nowo powstałego środka trwałego lub ulepszenia środka trwałego w ewidencji środków trwałych. Wartość początkowa środka trwałego.
 15. Pytania i odpowiedzi.
   
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy działów księgowości oraz pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżetu jst, budżetu zadaniowego jst, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń