Realizacja kontroli w trybie zdalnym

Proponujemy Państwu szkolenie z przeprowadzania kontroli w trybie zdalnym.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane zasady oraz rozwiązania praktyczne do wykorzystania przy realizacji kontroli w formie zdalnej. Zostaną przedstawione i omówione zagrożenia i szanse jakie występują w trakcie kontroli realizowanych zdalnie oraz praktyczne wskazówki do wykorzystania przy realizacji kontroli poza siedzibą podmiotu kontrolowanego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie nowych uwarunkowań planowania, organizowania i przeprowadzania kontroli w trybie zdalnym;
 • Omówienie zmian przepisów prawa wprowadzonych w związku z epidemią mających wpływ na wykonywanie czynności kontrolnych w trybie zdalnym;
 • Omówienie praktycznych rozwiązań do stosowania przy zdalnym trybie przeprowadzania czynności kontrolnych oraz opracowywania dokumentacji pokontrolnej;
 • Zdobycie i poszerzenie praktycznych umiejętności z zakresu planowania, organizowania i przeprowadzania kontroli w trybie zdalnym.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Nowe uwarunkowania w zakresie realizacji kontroli.
 2. Zmiany przepisów prawa wprowadzone w związku z epidemią mające wpływ na wykonywanie czynności kontrolnych zdalnie.
 3. Zasady prowadzenia kontroli w trybie zdalnym:
 1. podstawy przeprowadzania kontroli w trybie zdalnym,
 2. organizacja kontroli w trybie zdalnym,
 3. przykładowe zasady kontroli w trybie zdalnym,
 4. możliwości i ograniczenia działań zdalnych,
 5. forma czynności,
 6. udostępnienie dokumentów, rzeczy i innych materiałów dowodowych,
 7. wykorzystanie trybu wideokonferencji,
 8. sposoby dokumentowania dokonanych ustaleń.
 1. Dokumentacja pokontrolna wytwarzana na każdym z etapów postępowania kontrolnego – opracowywanie i przesyłanie w formule pracy zdalnej.
 2. Podsumowanie zajęć oraz odpowiedzi na dodatkowe pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby wykonujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach samorządowych oraz jednostkach im podległych; kadra zarządzająca urzędów i jednostek; osoby zarządzające lub koordynujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach lub jednostkach; kontrolerzy wewnętrzni; pracownicy realizujący zadania kontrolne z zakresu nadzoru nad jednostkami podległymi; pracownicy zobowiązani do kontroli i rozliczania dotacji udzielanych m. in. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Długoletni pracownik samorządowy, aktywny kontroler. Długoletni praktyk w zakresie planowania, organizacji i przeprowadzania kontroli oraz zarządzania komórką ds. kontroli.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 10 maja 2021