Od momentu wejścia w życie najnowszego rozporządzenia określającego wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego, pojawiło się wiele opinii dotyczących w szczególności warunków jakie spełnić powinno ogłoszenie otwartego konkursu ofert. W najnowszej analizie przygotowanej przez eksperta FRDL Artura Gluzińskiego omawiamy jeden z najważniejszych elementów procesu zlecania zadań publicznych - ogłoszenie konkursowe.

W przygotowanej analizie znajdziemy najważniejsze informacje na temat tego kiedy realizowane są konkursy i gdzie umieszcza się ogłoszenie, co powinno zawierać ogłoszenie otwartego konkursu ofert, jaki jest termin i warunki realizacji zadania publicznego, jaki jest termin składania ofert, jaki interpretować cele konkursu i warunki oferty oraz czym są koszty niekwalifikowane.

Zapraszamy do lektury (plik w formacie PDF): 
"Zlecenie realizacji zadania publicznego - z czego powinno składać się ogłoszenie otwartego konkursu"