Członkostwo Polski w Unii Europejskiej otworzyło przed rodzimymi podmiotami gospodarującymi, w tym samorządem terytorialnym, możliwość ubiegania się o dodatkowe (zewnętrzne) środki pieniężne. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu unijnego to zwieńczenie procesu ubiegania się o przyznanie unijnego wsparcia. Podstawową wadą umów o dofinansowanie projektów unijnych jest jednak ich objętość. W zasadzie nie objętość samych umów, ale załączników do tych umów. O ile każdy beneficjent jest w stanie zapoznać się z własnym wnioskiem o dofinansowanie projektu (co oczywiste, bo sam go konstruował, albo przynamniej uczestniczył w jego powstaniu) i treścią umowy o dofinansowanie projektu, o tyle zaznajomienie się z wytycznymi wskazanymi w umowie, nierzadko przerasta zdolności JST. Więcej w komentarzu dr Marcina Kępy "Umowa na dofinansowanie projektu jako podstawowe źródło zobowiązań JST w projektach unijnych".