Rok temu w całej Polsce mieliśmy świętować XXX-lecie odrodzonej samorządności terytorialnej w Polsce. Niestety pandemia zmusiła nas do zmiany formuły tego święta. Pomimo niesprzyjających okoliczności i wielu przeciwieństw, nie zrezygnowaliśmy z naszych planów. Samorządy są naszą ostoją we wspólnocie europejskiej, poprzez samorządy ludzie tworzą niezwykle silną tkankę społeczną na poziomie lokalnym – takie opinie padały podczas pierwszej debaty zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego na 30-lecie pierwszych wolnych wyborów do samorządu.

Także w tym roku przystąpiliśmy do opracowania szeregu analiz dotyczących różnych aspektów funkcjonowania samorządności terytorialnej w Polsce. W debacie publicznej pojawiają się co jakiś czas (a ostatnio, jak się wydaje częściej) nawoływania do kompleksowego przeglądu ustawodawstwa samorządowego. Mówi się o potrzebie powołania komisji kodyfikacyjnej, która miałaby zająć się opracowaniem kompleksowego programu reform. W tym właśnie kontekście prof. Hubert Izdebski przygotował dla nas ekspertyzę dotyczącą stanu obecnego i najważniejszych kierunków pożądanych zmian. Przy wyraźnej nieufności władzy centralnej do wszelkiej samorządności oraz braku z jej strony woli partnerstwa i dialogu postępuje proces formalnej i faktycznej recentralizacji – pisze w swojej ekspertyzie, przygotowanej dla Centrum Ekspertyzy Lokalnej FRDL prof. Izdebski.

Zapraszamy do lektury analizy

Wspomniana analiza była punktem wyjścia do szczegółowej debaty, która odbędzie się w formule on-line 27 maja, w Dzień Samorządu Terytorialnego, w godzinach 14.00–15.30 i była transmitowana w naszych mediach społecznościowych, na Facebooku FRDL

Udział w debacie potwierdzili:
- prof. Hubert Izdebski, wybitny prawnik
- dr Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni
- Marcin Bazylak, Prezydent Dąbrowy Górniczej
- Dorota Zmarzlak, Wójt Gminy Izabelin oraz
- sędzia Jerzy Stępień, przewodniczący Rady Fundatorów FRDL.

Debatę poprowadził Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL..