Niezmiernie istotne wydaje się podjęcie dyskusji na temat rzetelnej oceny Programu "Polski Ład" wprowadzającego zmiany dla zdolności funkcjonowania JST, zwłaszcza w kontekście realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych w najbliższych latach. Ocena ta już teraz ma duże znaczenie, szczególnie biorąc pod uwagę dłuższą perspektywę czasową, w której samorząd terytorialny czekają istotne zmiany związane z procesem depopulacji i starzenia się społeczeństwa.

Publikacja dr hab. Doroty Wyszkowskiej i prof. UwB dr Adama Wyszkowskiego przedstawia stan prawny na 12 marca 2022 r. Polecamy ANALIZĘ CELową "Program Polski Ład a sytuacja finansowa JST".