Bez względu na charakter prasy samorządowej integruje ona wspólnotę samorządową na wielu poziomach. Rozwój prasy samorządowej przebiegać może w następujących kierunkach (zwiększenie jej zasięgu, zmiana technologiczna, rozwój w oparciu o model biznesowy, przejście do modelu prasy bezpłatnej). Możemy z dużą pewnością przyjąć, iż typ wydawanej prasy samorządowej zależeć będzie nadal od wielkości jednostki samorządu terytorialnego i wynikającego z tego potencjału reklamowego. Więcej o przyszłości prasy samorządowej w analizie dr hab. prof. UŚ Roberta Rajczyka Problem prasy samorządowej.