• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA TLE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Urzędnicy zatrudnieni w organach administracji publicznej, w swej pracy zawodowej na co dzień spotykają się z wieloma aspektami wpisującymi się w obszar aktywności administracji państwowej. Trudno nawet zliczyć, jak wiele takich decyzji administracyjnych otrzymują podatnicy (np. decyzje dot. podatków od nieruchomości, rolnych lub leśnych).

Każdy pracownik organu jednostek samorządu terytorialnego posiada pewien zakres czynności, w których znajdują się procedury odwzorowujące prawne formy działania administracji publicznej, niezależnie od tego w jakim urzędzie, wydziale, referacie bądź na jakim stanowisku pracy pracownik samorządowy jest zatrudniony.

Ważna zatem pozostaje świadomość obowiązków służbowych wykonywanych w sferze samorządu terytorialnego, bowiem ich poprawność wpływa nie tylko na wizerunek gminy, powiatu lub województwa ale przede wszystkim w obliczu zadania publicznego dochodzi do zaspokojenia potrzeby każdego mieszkańca wspólnoty samorządowej z osobna, poszanowania jego godności i suwerenności.

Więcej w opinii dr Mariusza Paradowskiego pt. "Prawne formy działania administracji publicznej na tle samorządu terytorialnego".

Nr opinii: 6/2022