Wiele osób, w tym lokalnych decydentów uważa kwestie równości za ważne. Jednakże mało który samorząd podejmuje realne działania, by zmierzyć się realnie z problemem dyskryminacji ze względu na płeć. Od wielu lat panuje przekonanie, że równość to temat „na potem”, który będzie można podjąć, gdy urzędy uporają się z bardziej palącymi sprawami. Wiele osób, szczególnie takich, które nierówności nie doświadczają na własnej skórze, jest przekonanych, że na równość przyjdzie jeszcze czas.

Wciąż brakuje systemowego podejścia do wdrożenia polityki równościowej i antydyskryminacyjnej, nie ma narzędzi i instrumentów umożliwiających wprowadzanie polityki równościowej. Problemem jest również niski poziom wiedzy urzędników na temat konieczności realizacji polityki równościowej. Co więcej, realizacja zadań z zakresu równości płci nie jest wpisana wprost do katalogów zadań jednostek samorządu terytorialnego. Szczegóły w analizie dr Joanny Podgórskiej-Rykały "Polityka równości płci na szczeblu samorządowym".