Prawo leśne jest ważną częścią prawa administracyjnego. W istotny sposób reguluje m.in. sytuację prawną właścicieli gruntów leśnych. Właściciel lasu prywatnego nie może swobodnie władać swoją nieruchomością - sposób wykonywania prawa własności jest znacząco ograniczony.

Przepisy te wyjaśnia i analizuje dr Mariusz Paradowski z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, który w swojej analizie omawia istotne aspekty normatywne, regulujące problematykę gospodarki leśnej. 

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem.