Zachowanie tajemnicy zarówno przez kierownictwo, jak i szeregowy personel wymaga jasnego i klarownego systemu klasyfikującego informacje jako tajne lub jawne, a także szeregującego dostęp do tych pierwszych. Pomimo coraz doskonalszych technologii zabezpieczeń, uwzględniających także ludzkie niedbalstwo czy wręcz bezmyślność, niemożliwe jest wyeliminowanie tzw. czynnika ludzkiego.

Tematyka dotycząca ochrony informacji niejawnych w sferze samorządu terytorialnego nieustannie wymaga podejmowania dyskusji mającej na celu usuwanie wszelkich wątpliwości z zakresu wykładni przepisów prawa materialnego oraz niejasności w ramach procedowania prawnego. Więcej w opinii dr Mariusza Paradowskiego "Ochrona informacji niejawnych w JST".

Opinia: 7/2022