Pandemia COVID-19 zaburzyła nasze życie w wielu obszarach. Utrudnienia lub wręcz całkowity brak możliwości zorganizowania sesji rad samorządu terytorialnego stały się istotną barierą działania JST. Zapraszamy do przeczytania komentarza Maciej Kiełbusa dla Centrum Ekspertyzy Lokalnej FRDL o środkach zaradczych wobec utrudnień w funkcjonowaniu rad jednostek samorządu terytorialnego spowodowanych pandemią COVID-19.

Rozprzestrzenianie się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, skutkujące wieloma obostrzeniami, wywołało dyskusję i konieczność szybkich rozstrzygnięć w kwestii przepisów regulujących funkcjonowanie organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sytuacjach nadzwyczajnych. Wydaje się, że zmiany w tych regulacjach są konieczne także ze względu na dramatycznie rozbieżne interpretacje dotychczas obowiązujących regulacji prezentowane zarówno przez przedstawicieli doktryny, jak i przedstawicieli administracji rządowej. Może to prowadzić do podejmowania uchwał, które będą obarczone wadami prawnymi skutkującymi ostatecznie stwierdzeniem ich nieważności ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Zapraszamy do przeczytania nowego opracowania Centrum Ekspertyzy Lokalnej FRDL autorstwa Macieja Kiełbusa – doradcy prawnego wielu samorządów terytorialnych: Koronawirus a funkcjonowanie organów stanowiących JST. Propozycje rozwiązań systemowych i środki tymczasowe.