Istota zmian w obszarze ekwiwalentu sprowadza się do „wzmocnienia” tego świadczenia głównie w wymiarze ekonomicznym z elementami usunięcia zbędnych treści prawnych. Dokonano tego za pośrednictwem rozszerzenia zakresu przedmiotowego, poprzez przyznanie ekwiwalentu za ćwiczenia, co było dotychczas w praktyce sporną kwestią. Świadczenie to ma być cyklicznie waloryzowane. Obecnie ekwiwalent ma być płacony za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej. Dodatkowo ekwiwalent ma być płacony niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia. Wszystkie te zmiany powodują, że strażacy OSP będą otrzymywać jednostkowo więcej ekwiwalentu „na rękę”.

Samo zachowanie ekwiwalentu w systemie świadczeń dla OSP należy ocenić pozytywnie, aczkolwiek jego „wzmacnianie” ekonomiczne spowoduje zapewne w gminach wzrost wydatków finansowych na wypłatę ekwiwalentów. Czy będzie to wyzwaniem ekonomicznym? Więcej w analizie Dariusza P. Kały pt. Istota zmiany prawa w zakresie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP oraz jej ocena.