Nie ulega wątpliwości, że instytucja świadka jest częścią wielu sformalizowanych procedur. Dość istotnie wpisuje się ona w mechanizm postępowania cywilnego oraz postępowania karnego. Świadek spełnia również istotną rolę w sferze prawa kościelnego. Tutaj udział świadków niezbędny jest na etapie składania przysięgi małżeńskiej. Niemniej jednak instytucja świadka jest także ważnym zagadnieniem prawnym na gruncie postępowania administracyjnego prowadzonego w jednostkach samorządu terytorialnego przez organ administracji publicznej. Więcej w komentarzu dr Mariusza Paradowskiego "Instytucja świadka w samorządowym postępowaniu administracyjnym".