Czym są Fora Samorządowe?

Fora samorządowe to szczególna oferta Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej o charakterze misyjnym skierowana do środowiska pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Działalność forów samorządowych jest formą pracy integrującą środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją artykułu która, ukazała się w  lutowym numerze Gazety Samorządu i Administracji - artykuł w formacie PDF.