Profesor Jerzy Regulski, założyciel i wieloletni Prezes FRDL mawiał, że procesy społeczne następują wolniej niż zmiany legislacyjne, najłatwiej zmienić prawo, ludzką mentalność zmienia się przez pokolenia. Mając w pamięci te słowa Fundacja od wielu lat realizuje różne programy edukacyjne, których celem jest budowanie świadomości i przekazywanie wiedzy, czym w istocie jest samorząd i samorządność. Dziś chcemy podzielić się z Państwem doświadczeniem realizacji cyklu debat oksfordzkich i sejmików młodzieżowych i dziecięcych zachęcających młodych ludzi do większego angażowania się w sprawy społeczne i obywatelskie. W 60 szkołach województwa lubuskiego zorganizowaliśmy zajęcia edukacyjne dotyczące ABC samorządu terytorialnego, praw obywatelskich, 25 lat przemian w Polsce od 1989 r. Po takim przygotowaniu młodzież i dzieci razem z rodzicami, przedstawicielami lokalnych NGO i samorządów wzięły udział w debatach oksfordzkich, których tematyka koncentrowała się wokół praw obywatelskich i przemian 25 lat wolności. Było dużo gorących dyskusji, młodzież i dzieci miały szansę przez doświadczanie zobaczyć w jaki sposób można prowadzić dyskusje, jak argumentować swoje stanowisko, jak polemizować zachowując się z szacunkiem wobec osób mających inne zdanie. Uczniowie mieli również szansę uczestniczyć w sejmikach uczniowskich w 10 powiatach. Obrady były symulacją obrad Sejmiku województwa. W skład każdego sejmiku weszli uczniowie z różnych szkół, a głównym zadaniem tego przedsięwzięcia było stworzenie uczniom okazji do doświadczenia, jak przebiegają obrady sejmiku, jaka jest rola poszczególnych uczestników obrad, zetknięcia się z regułami, których trzeba przestrzegać. Przedmiotem dyskusji w tracie obrad sejmików uczniowskich był temat „Dlaczego warto angażować się w samorząd?” Chcąc upowszechnić taki sposób prowadzenia lekcji obywatelskich, zorganizowaliśmy również warsztaty dla nauczycieli ze szkół biorących udział w naszym przedsięwzięciu edukacyjnym, na których wspólnie z nauczycielami budowaliśmy ich kompetencje do prowadzenia debat oksfordzkich i podejmowania inicjatyw lokalnych dotyczących działań obywatelskich. Młodzież miała też okazję wziąć udział w konkursie na lokalną inicjatywę obywatelską. Szkoły, które zgłosiły się do konkursu miały za zadanie przygotować i przeprowadzić debatę lokalną i w wybranej przez siebie formie, np. gry terenowej czy heppeningu popularyzować w społeczności lokalnej temat będący przedmiotem debaty. Najlepsze inicjatywy lokalne zostały nagrodzone – młodzież odwiedziła siedzibę Sejmu i Senatu RP. Podejmowanie działań edukacyjnych o podobnym charakterze to niezbędna aktywność nas, dorosłych, by kształcić młode pokolenie, aby zachęcać młodych ludzi do angażowania się w życie swoich małych społeczności, które zgodnie z ideą, która legła u podstaw samorządu lokalnego powinny stanowić o sobie. Z pewnością wśród blisko 1500 młodych ludzi, którzy w swoich miejscowościach debatowali metodą debaty oksfordzkiej o problemach pojawiających się w ich najbliższym otoczeniu, stawiali ważne pytania zaproszonym przedstawicielom samorządu lokalnego mamy przyszłych radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów. Edukacja o samorządzie powinna iść w parze z edukacją kultury debaty publicznej, bo mamy prawo różnić się w poglądach, ale mamy też obowiązek nawzajem się szanować. Zachęcamy do podejmowania wspólnych działań przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, przedstawicieli uczelni wyższych – takie lekcje obywatelskie są niezapomnianym przeżyciem dla młodych ludzi i jednocześnie najlepszym dowodem, że mamy wpływ na nasze małe ojczyzny, w których żyjemy. Chętnie podzielimy się z Państwem naszym doświadczeniem jak prowadzić tego typu przedsięwzięcia edukacyjne! W przypisie: Na podstawie doświadczeń projektu „ Lubuska Akademia Debat Szkolnych” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Więcej informacji na stronie internetowej lubuskiego ośrodka FRDL: www.frdl.org