Od pewnego czasu trwa dyskusja nad powstaniem i kształtem centrów usług społecznych. Pojawiła się tym samym szansa na nadanie usługom społecznym właściwej rangi. Wymaga to jednak dość szybkiego i starannego sprecyzowania i uporządkowania samego pojęcia. Usługi społeczne to termin pojemny, często używany przez polityków społecznych i równie często traktowany jako wygodne i pasujące wtrącenie – …a także usługi społeczne – bez należytej refleksji nad jego zawartością.

Powołanie do życia centrów usług społecznych, dysponujących umocowanym w prawnie systemem instytucji o szerokiej i zróżnicowanej ofercie, powiązanych ze sobą i po spełnieniu warunków, o których wcześniej była mowa, jest wyzwaniem dla polityków społecznych. Tworzy przestrzeń na umacnianie społeczności lokalnej, jak i na naturalne umacnianie się „małych ojczyzn”. Oczywiście same CUS-y nie sprostają takiemu wyzwaniu – nie tylko po to mają powstać, ale ich rola w tym procesie jest bardzo istotna. Szczegóły w analizie dr Joanny Staręgi-Piasek, Członkini Rady Fundatorów FRDL.

Pełna treść analizy