Raport Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego za rok 2020

AUTOR: FRDL

LICZBA STRON: 78

ROK PUBLIKACJI: 2021

JĘZYK OPRACOWANIA: Polski

COPYRIGHT: FRDLOpracowanie: Andrzej Jaroszkiewicz

Projekt graficzny: Żaneta Pulkowska

Korekta i redakcja językowa: Joanna Fifelska 

Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa

Warszawa 2021