17-18 marca Wisła - Kongres Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw
10-11 maja - V Krajowy Kongres Forów Skarbników

AKTUALNY HARMONOGRAM SZKOLEŃ