Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP 
5 listopada 2021 r.

O listopadowym spotkaniu Forum Koordynatorów:

  • Podczas listopadowego spotkania Forum omówione zostaną zagadnienia ważne m.in. ze względu na termin ich wdrożenia. Od 6 września 2021 r. podmioty publiczne, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami muszą stosować w zawieranych umowach zapisy mające na celu spełnienie warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 4 ust. 3 w/w ustawy.

Wobec powyższego, na zbliżającym się Forum zostaną poruszone zagadnienia, które pozwolą na realizację poniższych korzyści: 

  • Zdobycie wiedzy na temat dobrych praktyk w zakresie dostępności cyfrowej oraz najczęstszych błędów z zakresu zamówień publicznych w kontekście dostępności.
  • Wskazanie jak prawidłowo otworzyć i zbadać ofertę.
  • Przedstawienie dobrych praktyk w zakresie dostosowania dokumentów w formatach MS Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobat do wymagań WCAG 2.1.
  • Poznanie praktycznych sposobów redakcji tekstów dostępnych cyfrowo oraz narzędzi, ułatwiających spełnienie wymagań WCAG 2.1. 

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania od ekspertów- w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Program spotkania:

09.00 – 09.30 Możliwość testowania połączenia.

09.30 – 09.45 Piątkowa kawa Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
Omówienie harmonogramu prac Forum na najbliższe miesiące 
Katarzyna Marciniak- Mordel, Magdalena Kubik- Szczerba, Koordynatorki Forum

09.45 – 11.45 Zapewnienie dostępności w zamówieniach publicznych, w kontekście nowych obowiązków jednostek od 6.09.2021r.:
1. O tym czego IT nie powiedziało działowi zamówień publicznych?
2. Deklaracja dostępności a realizacja jej założeń.
3. Najczęstsze błędy działu zamówień w kontekście dostępności cyfrowej.
4. Dobre praktyki w kontekście dostępności cyfrowej.
5. Dobre praktyki w zakresie elektronizacji:
• formaty zamieszczanych plików,
• formaty przyjmowanych plików + słów kilka o skanach,
• techniczne aspekty przygotowania formularzy.
6. Wstęp do podpisów kwalifikowanych zaufanych osobistych - czyli jak otworzyć i zbadać ofertę?
7. Rejestr umów w kontekście nowelizacji ustawy o finansach. 

Prowadzący: szkoleniowiec trener z 12 letnim doświadczeniem. Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Od 2009 uruchamia praformy zakupowe zarówno w firmach, jak i podmiotach sektora publicznego. Z sukcesem uruchomił platformę w setkach jst. Poprowadził dziesiątki szkoleń w zakresie elektronizacji zamówień. Autor licznych artykułów z tematyki zamówień publicznych. 

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa.

12.00 – 13.30 Praktyczne wdrożenie standardów WCAG 2.1 w dokumentach przygotowywanych w formatach MS Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobat zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
1. Zasada nr 1 – postrzegalność: 
• odpowiedni dobór typu i wielkości czcionki, czcionki szeryfowe oraz bezszeryfowe, 
• wyróżnienie treści, bloki tekstu (akapity, kolumny, formatowanie), 
• podstawy przygotowania elementów multimedialnych, dobre praktyki w dodawaniu alternatywy tekstowej, 
• transkrypcja, napisy, audiodeskrypcja, tworzenie alternatywy do treści multimedialnej (audio/wideo). 
2. Zasada nr 2 – funkcjonalność: 
• poprawna i intuicyjna nawigacja: 
- nagłówki, listy numerowane i listy punktowane, hiperłącza/linki, 
- współczynnik kontrastu linków względem tła i tekstu. 
3. Zasada nr 3 – zrozumiałość: 
• zrozumiałość treści tekstowej: 
- deklaracja języka (język części), 
- formularze (poprawny mechanizm informacji o błędach), 
- narzędzia Logios i Jasnopis,
- przykłady praktyczne tekstu uproszczonego i prostego, 
- skrótowce, akronimy, dane liczbowe (daty/numery telefonów). 
• zrozumiałość i czytelność treści w dokumentach cyfrowych:  
- prawidłowe stosowanie stylów, akapity, elementy pływające, 
- okno nawigacji i okno zaznaczenia, zakładki, 
- listy numerowane i punktowane, zrozumiałe linki (etykiety ekranowe), 
- sprawdzenie dostępności cyfrowej dokumentu, 
- poprawny zapis dokumentów oraz inwertowanie do pliku PDF,
- narzędzia do walidacji dokumentów w formacie PDF. 

Prowadzący: trener i doradca, prowadzący szkolenia z zakresu wdrażania przepisów dotyczących dostępności m. in. cyfrowej, zarówno w wymiarze prawnym, jak i technicznym. Posiada kilkanaście lat doświadczenia jako redaktor naczelny i techniczny dwóch czasopism. Autor dwóch publikacji książkowych. Prowadzi także warsztaty i szkolenia z komunikacji, redagowania tekstów i pism urzędowych, obsługi klienta w administracji, współprowadzący kurs dla koordynatora ds. dostępności, organizowany przez FRDL. W pracy dydaktycznej wykorzystuje głównie metody warsztatowe i studia przypadków. Posiada 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (ponad 11 000 godzin szkoleniowych).

13.30 Podsumowanie, zakończenie spotkania.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanym spotkaniu!