Spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
22 września 2023 r.

Tematy spotkania:

  • Koordynatorzy ds. dostępności – narzędzia i inne formy wsparcia.
  • Wdrażanie dostępności- gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

Ekspertkami na spotkaniu będą:

  • Naczelnik Wydziału Dostępności w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
  • Ekspertka rynku pracy i w zakresie niepełnosprawności oraz dostępności. Managerka z wieloletnim doświadczeniem, była Prezeska Fundacji Aktywizacja. Badaczka i ewaluatorka, aktywistka. Aktywnie wspiera podmioty publiczne we wdrażaniu dostępności.

Pierwsza część spotkania będzie dotyczyła omówienia narzędzi i form wsparcia, pomocnych w codziennej pracy koordynatorów ds. dostępności. Druga część będzie zaś próbą podsumowania dotychczasowej pracy koordynatora ds. dostępności w jednostce. 

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertkami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, a także odpowiedzi na pytania w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu!
 

Poniżej w załącznikach do pobrania prezentujemy szczegółowy program spotkania i informacje organizacyjne oraz kartę zgłoszenia.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu!