5 lipca 2021 r. odbyło się kolejne już 5 posiedzenie w formule zdalnej przedstawicieli Krajowej Rady Forów Skarbników działającej przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Zarządu, Dyrektorów i koordynatorów Forów Skarbników działających w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Na spotkaniu określiliśmy zakres prac w kolejnych okresach, przydzielone zostały tematy do opracowania stanowisk dla Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Omawialiśmy bieżącą sytuację w samorządach oraz szanse i zagrożenia płynące z nowego programu Rządowego "Nowy Ład"

Kolejne spotkanie Krajowej Rady zaplanowaliśmy na 26 lipca 2021

W skład Krajowej Rady Forów Skarbników wchodzą przedstawiciele wszystkich Forów Skarbników działających przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Celem działalności Krajowej Rady Forów Skarbników JST jest:

  • Reprezentacja regionalnych Forów Skarbników działających przy ośrodkach FRDL na poziomie krajowym; 
  • Zabierania głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym;
  • Koordynacja konsultacji wewnątrz środowiska Skarbników;
  • Organizacja wspólnych ogólnopolskich i makroregionalnych wydarzeń i inicjatyw; 
  • Podejmowanie inicjatyw na rzecz wzmocnienia kompetencji i praw Skarbników;
  • Wypracowywanie stanowisk w sprawach zmian legislacyjnych.

Działalność Krajowej Rady Forów Skarbników ze strony FRDL koordynują: Marlena Moliszewska – Gumulak i Michał Wójcik – dyrektorzy regionalnych Ośrodków FRDL.

Kolejne spotkanie Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników zaplanowane jest 12 kwietnia 2021 r.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu.