W ramach konsultacji "Samorząd 3.0", prowadzonych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Krajowa Rada Forów Skarbników przygotowała listę propozycji zmian prawnych, możliwych ułatwień i korekt w systemie finansów samorządowych.

Wszystkie one, w opinii skarbników, wpłyną na poprawę funkcjonowania samorządów i zwiększą pulę dostępnych środków. Cześć tych propozycji była już konsultowana z odpowiedzialnym za projekt "Samorząd 3.0" Ministrem Michałem Cieślakiem.

Z pełną listą postulatów Krajowej Rady Forów Skarbników można zapoznać się pobierając poniższy dokument PDF. 

KRF Skarbników Samorząd 3.0 postulaty