2022 - PRACE KRAJOWEJ RADY

Urząd Zamówień Publicznych udzielił odpowiedzi na pismo wypracowane przez Krajową Radę Forów Skarbników dotyczącą dwóch punktów tj.:

  • Wykreślenie zapisów z ustawy o finansach publicznych obligującej do stosowania zasad określonych w przepisach o zamówieniach publicznych w przypadkach, o których mowa w art. 264 ust. 1 i 4 ustawy - bankowa obsługa budżetu
  • Zmiana przepisów ustawy PZP utrudniające prawidłowe zaplanowanie wydatków na zadania realizowane w trybie przetargowym - określenie terminu zakończenia usługi/dostawy bądź robót w tygodniach/miesiącach/latach.

Pisma do poprania poniżej 

 

7 lutego 2022 Krajowa Rada Forów Skarbników wystąpiła do Ministerstwa Finansów ws. zmian w zasadach etyki dotyczących doradców podatkowych.

Wystąpienie Krajowej Rady Forów Skarbników JST do Ministerstwa Finansów

UWAGA! 10 marca Minister Finansów zawiesił uchwałę samorządu doradców podatkowych zakazującą im świadczenia usług na rzecz organów podatkowych. W swojej decyzji uwzględnił argumenty z pisma KRFS. 

2021

Na wrześniowym spotkaniu Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników omawiane były wystąpienia do Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z uzgodnionymi 5 tematami do zaopiniowania, wyniknęła potrzeba kontaktu z Ministerstwem Finansów, szukamy kontaktu aby się zaprezentować i podjąć współpracę. Kolejną ważną kwestią było znalezienie rozwiązania do poprawy komunikacji wewnętrznej pomiędzy Krajową Radą Forów Skarbników z regionalnymi Forami.

Ustaliliśmy spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Forów Skarbników na 19 października 2021 w formule HYBRYDOWEJ ze spotkaniem stacjonarnym w Warszawie, zapraszamy

W ramach konsultacji "Samorząd 3.0", prowadzonych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Krajowa Rada Forów Skarbników przygotowała listę propozycji zmian prawnych, możliwych ułatwień i korekt w systemie finansów samorządowych.

Wszystkie one, w opinii skarbników, wpłyną na poprawę funkcjonowania samorządów i zwiększą pulę dostępnych środków. Cześć tych propozycji była już konsultowana z odpowiedzialnym za projekt "Samorząd 3.0" Ministrem Michałem Cieślakiem.

Z pełną listą postulatów Krajowej Rady Forów Skarbników można zapoznać się pobierając poniższy dokument PDF. 

KRF Skarbników Samorząd 3.0 postulaty