26 lutego i 12 marca 2021 r. odbyły się w formie zdalnej posiedzenia zarządu Krajowej Rady Forów Sekretarzy działającej przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. W trakcie spotkań zarząd omówił bieżące działania prowadzone przez Krajową Radę Forów Sekretarzy oraz propozycje wystąpień i przygotowania stanowisk Krajowej Rady w sprawach dotyczących restrukturyzacji szpitali, funduszu sołeckiego oraz wynagradzania w administracji samorządowej.

Kolejne spotkanie wszystkich przedstawicieli Krajowej Rady Forów Sekretarzy zaplanowane jest na 26 marca 2021 r.