W dniach 19-20 września 2022 r. miało miejsce wyjazdowe spotkanie w ramach Forum Skarbników Samorządów Województwa Pomorskiego.

Miejscem spotkania był Hotel Gwiazda Morza we Władysławowie. W ciągu dwóch dni uczestnicy mogli szkolić się i wymieniać doświadczeniami z następujących tematów: Projekt Budżetu wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową oraz zmiana klasyfikacji budżetowej, Fundusz Pomocy dla Ukrainy, Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych.

Wspomniane tematy zostały poprowadzone przez trójkę ekspertów: Krystynę Gąsiorek, Tadeusza Konarskiego oraz Wojciecha Ruśkiewicza. Równie ciekawym akcentem była prezentacja raportu przygotowanego przez Krajowy Rejestr Długów nt. windykacji i egzekucji należności prowadzonych przez samorząd.

Podczas tego wyjazdu, odbyła się również uroczystość z okazji XX-lecia Forum Skarbników Samorządów Województwa Pomorskiego. Gale poprowadził  Dyrektor Gdańskiego Ośrodka FRDL Andrzej Banach. Wyróżnieni zostali członkowie Forum o najdłuższym stażu, którzy otrzymali pamiątkowe statuetki. Na zakończenie Klaudia Susmarska - koordynator Forum Skarbników  przedstawiła historię Forum Skarbników Samorządów Województwa Pomorskiego. Nie można również nie wspomnieć o muzycznej niespodziance przygotowanej m.in. przez Jarosława Falkowskiego i Andrzeja Krzywińskiego.