Trwa badanie wśród sekretarzy jednostek samorządowych dotyczące czynników ograniczających skuteczność funkcjonowania urzędów gmin prowadzone przez FRDL we współpracy z Centre of Expertise for Good Governance Rady Europy.

W ramach badania sekretarze będą ustosunkowywać się do kwestii związanych z m.in. sprawnością działania ich jednostek samorządowych, wpływem epidemii na organizację pracy w urzędzie, kompetencjami i potrzebami szkoleniowych kadry samorządowej. Badanie jest realizowane techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview), czyli za pomocą internetowego kwestionariusza, do którego link sekretarze otrzymali na swoje skrzynki mailowe.

To już druga edycja tego badania. W poprzedniej edycji, zrealizowanej na przełomie 2015 i 2016 roku, udział wzięli przedstawiciele prawie 70 proc. gmin w Polsce. Wyniki tego badania można znaleźć w raporcie „Skuteczny urząd samorządowy” dostępnym online TUTAJ.


CEL publikuje regularnie „ANALIZY CELowe” oraz „Opinie i Komentarze FRDL”. 
ANALIZY CELowe służą identyfikacji i diagnozie najważniejszych problemów, z jakimi borykają się samorządowcy oraz społeczności lokalne. Kluczowe znacznie mają tu rekomendacje służące rozwiązywaniu analizowanych problemów zarówno bezpośrednio - na poziomie lokalnym, jak też na poziomie systemowym, m. in. za pomocą odpowiednich ustaw czy rozporządzeń.

OPINIE I KOMENTARZE FRDL są natomiast comiesięcznymi eksperckimi komentarzami do bieżących wydarzeń, istotnych dla środowiska samorządowego. Nie stronią od wyrażania subiektywnych ocen i prezentowane są w krótkiej, publicystycznej formie.
Ponadto FRDL współpracując z uznanymi ekspertami publikuje raporty, wyniki badań oraz podręczniki.