12 lutego przypada siódma rocznica śmierci prof. Jerzego Regulskiego, inicjatora i współtwórcy reformy samorządowej w Polsce, twórcy i patrona Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Profesora wspomina Małgorzata Herbich

Profesor Jerzy Regulski był człowiekiem w pełni spełnionym: zawodowo, naukowo, społecznie, rodzinnie i duchowo. Był uznanym naukowcem o wielkim autorytecie w kraju i zagranicą. Poza stopniami i tytułami naukowymi, sprzyjający los sprawił, że jego koncepcje polskiej samorządności posłużyły do rzeczywistej i gruntownej przebudowy kraju po 1989 r. Z niesłabnącym zaangażowaniem i oddaniem uczestniczył w procesie reform, czuwając nad jego prawidłowym rozwojem. Otrzymał za to wiele odznaczeń i nagród, z tym najważniejszym, Orderem Orła Białego.

Wiedział, że warunkiem powodzenia każdej reformy, a zwłaszcza ustrojowej, jest przebudowa mentalności i sposobu myślenia ludzi, czego dokonać mogą tylko niezależne organizacje. Dlatego współtworzył jedną z pierwszych i najbardziej zasłużonych dla budowy Polski obywatelskiej organizacji pozarządowych, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, jako społecznego partnera rządu. Od początku był jej prezesem. Profesor Regulski był osobą ogromnie zaangażowaną w działania Fundacji, nadając jej kierunek zgodny ze zmieniającymi się wyzwaniami i potrzebami, aby jak najlepiej służyła rozwojowi samorządności, zarówno administracji publicznej, jak społecznościom lokalnym. Chciał, by Fundacja od początku przekazywała nasze doświadczenia reformy ustrojowej krajom, próbującym, podobnie do Polski, budować demokrację lokalną.

Profesor Regulski nigdy nie odmawiał, zwłaszcza mediom, komentarzy i wyjaśnień procesów politycznych związanych z samorządnością. Zaskakiwały prostotą, pragmatyzmem i mądrością. Używał jasnych i zrozumiałych pojęć, nawet gdy mówił o rzeczach trudnych i skomplikowanych. Jak sam żartował, nigdy nie przestał być inżynierem, operującym językiem konkretów. Robił to z entuzjazmem, wielką kulturą, okazując zawsze szacunek rozmówcom. Zawsze zaskakiwał swoją młodością, hartem ducha, radością, otwartością i ciekawością życia. I realizmem. Zawsze elegancki, o nienagannych manierach, komplementujący panie w sposób miły i ciepły. W tym był przedwojenny. Profesor zawsze powtarzał, że nigdy nie udałoby mu się tak wiele dokonać, gdyby nie wsparcie kochanej i mądrej żony. Zainteresowanie demokracją lokalną dzielił z córką, prof. Joanną Regulską. O rodzinie, dziejach rodu i swoim życiu w trzech epokach, Profesor napisał we wspomnieniach „Życie splecione z Historią”.

Jerzy Regulski (1924-2015) – ekonomista i nauczyciel akademicki, profesor nauk ekonomicznych, patron naszej Fundacji. Od lat 80. organizował badania nad odtworzeniem samorządu terytorialnego. Podczas rozmów Okrągłego Stołu w 1989 był jednym ze współprzewodniczących zespołu ds. samorządowych. W tym samym roku został senatorem I kadencji z województwa jeleniogórskiego z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Kierował pracami parlamentarnymi nad pakietem reformy samorządowej, by następnie, jako pełnomocnik rządu ds. reformy samorządu terytorialnego, koordynować od 1990 wprowadzanie jej w życie.

Pełna biografia profesora Regulskiego